Public corpora
ID Name Description Documents
1749 Abstrakty_testowy Abstrakty czasopism prawniczych (przed zmianami) 549
5 CEN Corpus of economic news from Polish Wikinews (from 17 Semptember 2007 to 24 May 2010). 797
14 Demo (English) Sample corpus with English news from Wikinews. 1
1061 Diachrono próbki diachroniczne 0
1 GPW Korpus raportów giełdowych. 99031
1739 k1 idk 0
1439 kazania po PL kazani 0
4 Poligon Korpus do eksperymentowania i testowania 5
15 Porównanie narzędzi PWr i IPI Zbiór testów do porównania narzędzi PWr i IPI (chunkowanie, rozpoznawanie nazw własnych) 20
1680 Speech acts in message board posts Corpus imported from DSpace 1037
1724 Wikinews_Szewczyk udostępnione wikinewsy z zajęć publikowania w sieci 0
1701 Wikipedia news Dwanaście plików tekstowych dotyczących wikinewsów. 0
1634 Witkacy Witkacy selected plays and novels. 1
Private corpora
No corpora available, please log in.