User: login

Ontologia

Legenda
  • kategoria semantyczna nie będąca anotacją
  • kategoria semantyczna będąca anotacją
  • :nazwa anotacji przypisanej do kategorii
  • jednostka leksykalna występująca w tekście

Sklasyfikowane

Nie sklasyfikowane

Ontologia bazowa

http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE/onts/general1.0.html